Historien

Huset Gammel Have, midt i den gamle landsby Sødinge et par kilometer nordøst for Ringe, er en testamentarisk gave til nordiske kunstnere fra enkefru Margrethe Hansen, der døde som 94-årig i april 1983.

Det var Margrethe Hansens sidste vilje, at huset med indbo skulle komme nordiske forfattere og andre kunstnere til gode, fordi kunst og litteratur havde betydet så meget for hende igennem et langt liv. Derfor oprettede hun Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens fond, og hun udpegede selv den første bestyrelse.

Margrethe Hansen var en usædvanlig kvinde. Hun blev født og voksede op i et håndværkerhjem i Vester Skerninge på Sydfyn. Egnen var præget af den fynske grundtvigianisme - både kirkeligt og folkeligt. Dette åndelige liv var rammen om Margrethe Hansens barndom og ungdom.

Hun blev gift med den vågne og aktive landmand, Hans Peder Hansen, der i en længere periode var sognerådsformand i Ringe Kommune, og sammen flyttede de ind på en gård i Sødinge.

Skønt der ikke kom børn i ægteskabet, var der ikke mangel på liv i hjemmet. Hans Peder og Margrethe blev nært knyttet til den grundtvigske frimenighed og folkehøjskolen i Ryslinge. Friskolen i Sødinge, blandt landets ældste, stod også deres hjerter nær.

De levede i sandhed "et jævnt og muntert, virksomt liv på jord", som først blev afbrudt, da Hans Peder døde i 1959. På det tidspunkt havde parret solgt gården og bygget Gammel Have, som de møblerede med mange af de gamle, gedigne ting fra gården.

Skønt tabet af Hans Peder var stort for Margrethe, kastede hun sig med fornyet kraft over sine mange interesser - det kirkelige, det skolemæssige, det kunstneriske og især litteraturen.

Margrethe var usædvanlig belæst. Hun fulgte med i bladenes boganmeldelser og anskaffede alt, der havde vakt hendes interesse - enten hos boghandleren eller på biblioteket.

Selv var hun udstyret med kunstneriske evner - tegning, digtning og ikke mindst læderarbejde. En del af disse arbejder findes stadig i Gammel Have.

Margrethe delte altid sin viden og begejstring med andre, og så sent som vinteren før hun døde, deltog hun i en studiekreds, hvor hun med usvækket energi pløjede sig igennem Dostojevskis romaner.

Margrethe Hansens kongstanke var at skabe et fristed, hvor nordiske kunstnere kunne få luftforandring, arbejdsro og inspiration i en periode, og det første kunstnerpar flyttede ind i Gammel Have i foråret 1984. At der har været brug for et sådant fristed, vidner søgningen gennem mere end 30 år om.