Nyhedsbreve

Marts 2021

 

Gammel Have og covid-19

Året 2020 tegnede godt med en god udlejning til forskellige nordiske kunstnere.

Det ændrede nedlukningen i marts 2020 ganske dramatisk på. Det lykkedes ikke at finde en erstatning for den svenske kunstner, der havde booket marts, men med brug af alle ”antenner” fandt vi spændende danske afløsninger for de norske og islandske kunstnere, der ellers var indgået kontrakter med.

Dermed blev Gammel Have også beboet i månederne april, maj og juni og formålet med Gammel Have som fristed således opfyldt.

Med de kunstnere, der måtte se et ophold i Gammel Have forsvinde i horisonten, er der indgået nye aftaler om ophold, idet der i den forbindelse er sket en deling af den økonomiske ”smerte”.

Resten af 2020 forløb uden samme turbulens og forhåbentlig bliver 2021 knap så påvirket af covid-19 – men et afbud er dog modtaget for så vidt angår juni 2021.

Ønsker man derfor en luftforandring i juni 2021, er der således nu en mulighed for et ophold i Gammel Have, der ellers er lejet ud til og med november 2021.

Se de nærmere vilkår på www.gammelhave.dk.

Peter Flint Jensen, formand for bestyrelsenSidste: En svensk forfatter har netop forespurgt om leje af Gammel Have i juni. Der er endnu ikke indgået kontrakt med vedkommende, hvorfor andre interesserede også fortsat har mulighed for at melde sig.Grønnere varme

Siden Gammel Haves atelier blev taget i brug i 2007 har solpanelerne på taget af atelierbygningen suppleret oliefyret som opvarmningskilde i kunstnerboligen. Planen er i løbet af 2021 at udskifte oliefyret med en mere klimavenlig løsning. Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på installation af en varmepumpe. Forventningen er, at det vil reducere husets varmeudgifter, hvilket navnlig vil kommende beboere til gavn.Tak for støtten

Gammel Have får uvurderlig støtte og opbakning fra mange sider. Det gælder den lokale presse for løbende omtale af aktiviteter i kunstnerboligen. Det gælder Faaborg-Midtfyn Kommune. Det gælder Den Faberske Fond, Fyn-Langelands Fond og Entreprenør Marius Pedersens Fond, der i det seneste har ydet rundhåndede til driften. Og det gælder ikke mindst alle i støttekredsen Gammel Haves Venner, som er med til at give kunstnerboligen en folkelig forankring i Margrethe Hansens ånd. Hermed bestyrelsens tak til alle, der ved deres opmærksomhed gør vores arbejde lettere.Glædelig påske