Nyhedsbreve

Januar 2019

 

Ny i bestyrelsen

I efteråret meddelte Jytta Rasmussen, at hun af helbredsgrunde ønskede at udtræde af bestyrelsen for Gammel Have. Jytta har i en årrække været en nøgleperson for kunstnerboligen – i bogstaveligste forstand. Hun har taget mod skiftende beboere, udleveret nøgler og i det hele taget haft ansvaret for den daglige drift. Det har hun gjort samvittighedsfuldt og hun fortjener en stor tak for sin indsats. Det er lykkedes at finde en afløser i nabolaget – ja, det kan ikke blive tættere på. Anette Knudsen bor lige ved siden af Gammel Have. Hun smøgede straks ærmerne og satte sit præg på huset. Margrethe og Hans Peders skrivebord havde i årenes løb fået et slidt udseende. Det har Anette og hendes mand, Erik, fået til at stråle, som var det nyt.

Velkommen til, Anette, vi glæder os til samarbejdet.


Ledige perioder

I 2018 har udlejningen af Gammel Have været god, men det kniber de kommende måneder. Først fra maj og frem til september er der udsigt til beboere i kunstnerboligen. Sommeren er sjældent vanskelig at få udlejet, mens der er mindre rift om vintermånederne. Det er der sikkert flere grunde til, men netop i disse måneder er der ellers optimale muligheder for at finde arbejdsro i Gammel Have.

Skulle der blandt nyhedsbrevets læsere være kunstnere/forfattere m.fl. med interesse i et ophold i Gammel Have – af kortere eller længere varighed – i de kommende måneder, så kontakt venligst advokat Peter Flint Jensen, Vestergade 13, DK-5750 Ringe (+45 20 23 39 70) post@gammelhave.dk

Skulle man ikke selv have mulighed for eller være interesseret i et ophold, vil bestyrelsen sætte pris på, hvis læserne vil være med til at sprede budskabet om muligheden for at leje Gammel Have.


Tak for støtten

Her ved årets begyndelse er der grund til at takke for den støtte og opbakning fonden har modtaget fra mange sider. Det gælder den lokale presse for løbende omtale af aktiviteter i kunstnerboligen. Det gælder Faaborg-Midtfyn Kommune. Det gælder Den Faberske Fond, Fyn-Langelands Fond og Entreprenør Marius Pedersens Fond for igen i det forløbne år at have bidraget rundhåndet til driften. Og det gælder ikke mindst alle i støttekredsen Gammel Haves Venner, som er med til at give kunstnerboligen en folkelig forankring i Margrethe Hansens ånd.

 

Gammel Haves Venner og tidligere beboere ønskes et godt 2019