Årsberetning 2002

Året 2002 har været et pænt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet og beboet hele året på nær december måned. Vi har endvidere måttet sige nej til en del ansøgere, der så har stået på venteliste, og dermed har fået chancen ved evt. afbud.

Beboerliste

Januar: Den danske skuespiller Lene Poulsen beboede denne måned Gammel Have. Lene Poulsen blev for mange år siden landskendt i TV-serien ”En stor familie”. Lene Poulsen var desuden en meget veloplagt vært ved et dagligstuearrangement, som Gammel Have Venners forestod.

Februar: Denne måned blev undtagelsesvist delt mellem to besøgende: først den norske forfatter Eirik Ingebrigtsen og dernæst den danske journalist mv. Preben Nyborg Madsen.

Marts: Preben Nyborg Madsen blev så glad for stedet, at han forlængede opholdet med en halv måned, hvorefter en af husets trofaste venner rykkede ind sidst på måneden. Det drejede sig om den svenske digter mv. Ingemar Flodén, der samtidig påtog sig at virke som ambassadør for Gammel Have.

April: I denne måned besøgte den svenske forfatter Lars-Åke Lundberg Gammel Have. Lars-Åke Lundberg er oprindelig præst og har ved siden heraf og sit forfatterskab også skrevet melodier til flere nye samler og indsunget adskillige LP/CD’er.
Lars-Åke Lundberg åbnede velvilligt huset på Margrethes fødselsdag. Det blev en dejlig aften for Gammel Haves Venner med både udlodning, eksempler på Lars-Åke Lundbergs forfatterskab samt gode samtaler herom.

Maj: Den danske maler Birgitte Torpe nød det meste af denne forårsmåned godt af Gammel Haves rammer. Birgitte Torpe har gået på Kunstakademiet i Wien og senere i København og har desuden udstillet på bl.a. Charlottenborg Forårsudstilling og Kunstnernes Efterårsudstilling.

Juni: En anden maler - den svenske Ann Löwenstein - tildelte vi denne måned. Ann Löwenstein har udstillet en række steder i Sverige samt også i Danmark. Der blev i månedens løb god lejlighed til at male nye billeder i Gammel Have og omgivelser.

Juli: Den svenske digter og forfatter Janne Carlsson fik igen i denne sommermåned lejlighed til at arbejde fra Gammel Have.  Janne Carlsson gæstede for nogle år Gammel Have, og skrev i sin ansøgning, at det var en af de bedste måneder i hans liv. Det var derfor en glæde at gense Janne Carlsson.

August:
Denne måneds beboer var den svensker maler Ingrid Gauthier, der samtidig var den allerførste, der nød godt af Gammel Have efter åbningen i 1984. Ingrid Gauthier brugte perioden til at forberede en større udstilling i Arvika i november måned.

September: Det danske ægtepar Ole Frøslev og Vibeke Haustrup gæstede huset i september. Ole Frøslev er forfatter til en række bøger af forskelligt tilsnit, medens Vibeke Haustrup er oversætter af især engelsk og amerikansk litteratur. Ole Frøslev benyttede opholdet til lokalhistoriske studier til brug for en ny bog, der handler om hans farfar fra Sødinge, der virkede som skolelærer i Ringe i første halvdel af 1900-tallet.
Der var igen et godt dagligstuearrangement, hvor der i regi af Gammel Haves Venner blev lejlighed til at stifte bekendtskab med de besøgende kunstnere og deres virke.

Oktober/november: Den norske forfatter Tor Eystein Øverås beboede disse to efterårsmåneder Gammel Have sammen med sin svenske kollega Håkan Lindquist. Tor Eystein Øverås benyttede opholdet til at skrive på en bog, han havde forberedt gennem flere år. Håkan Lindquist arbejdede på en libretto til en opera, som den svenske komponist B Tommy Andersson skrev musikken til.

December: Denne måned blev brugt til at få klaret en række tiltrængte småreparationer samt en nødvendig oprydning i de mange ting, der med tiden have hobet sig op.

Generelle bemærkninger

Året er bl.a. gået med videre overvejelser om mulighederne for at bedre de bildende kunstneres vilkår. Det er en vanskelig balancegang mellem tradition og fornyelse, der så samtidig naturligvis har et økonomisk aspekt. Der er endnu ikke truffet nogen endelig afgørelse.

I bestyrelsen har vi efter mange års godt virke måtte tage afsked med Per Bjørnholdt. Per Bjørnholdt har på udmærket vis forestået husets overordnede vedligeholdelse og kontakten til håndværkere m.fl. Der skal herfra lyde en stor tak for en fornem indsats og et aldrig svigtende humør.

Per Bjørnholdt afløses af Peter Hansen, der dels er møbelarkitekt og dels også har sin daglige gang tæt på Sødinge. Som en af sine første gerninger har Peter Hansen medvirket til at haven har fået mere luft og stuen dermed igen fået en flot udsigt mod vest.

I haven har Poul og Ingeborg Andersen igen i år 2002 lagt et stort arbejde, ligesom Esther Sandal som tilsynsførende har ydet en stor indsats.

Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støtteforeningen "Gammel Haves Venner". Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gl. Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde.

Også bidragene fra vore faste sponsorer: Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond og Ringe Kommune har været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der skal lyde en oprigtig tak herfor.

I årets løb har Gammel Have og vore gæster været omtalt i pressen på mange gode måder. Pressen skal derfor også have stor tak for den udviste interesse.

Peter Flint Jensen
Formand