Årsberetning 2004

Året 2004 har været et pænt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet og beboet hele året på nær december. Vi har endvidere måttet sige nej til  ganske mange ansøgere, der så har stået på venteliste, og dermed har fået chancen ved evt. afbud.

Beboerliste

Januar/februar/marts: Den japansk fødte Reiko Tange beboede disse tre måneder Gammel Have sammen med sin danskfødte mand Christian Tange. De benyttede sammen opholdet til at arbejde videre med et større H.C. Andersen projekt, som tog udgangspunkt i en række foredrag på folkeoplysningsniveau, som de holdt i Japan i 2002. Her er interessen for H.C. Andersen stor og de blev inviteret til at komme igen med netop dette tema. Månederne er således bl.a. benyttet til at forberede en tourne med H.C.Andersen som omdrejningspunkt.  

April: I denne måned besøgte den norske billedkunstner Grethe Schrei Gammel Have. Besøget skulle have været sammen med den norske forfatter Heidi Bonde, der desværre blev syg. Under opholdet fik Grethe Schrei lejlighed til at arbejde på nye billeder. Der blev igen lejlighed til et dagligstuearrangement, hvor der i regi af Gammel Haves Venner blev lejlighed til at stifte bekendtskab med den besøgende og høre om hendes virke. Desuden afholdtes den traditionsrige lodtrækning af de skænkede kunstværker blandt medlemmerne i Gammel Haves Venner.

Maj: Den færøske oversætter og forfatter Ulfur Hjörvar nød det meste af denne forårsmåned godt af Gammel Haves rammer. Tiden blev brugt på en færdiggørelse af en oversættelse af Poul Vads bog ”Rubruk” samt forskning i H.C. Andersens islandske forbindelser.  

Juni: Denne måned tildelte vi det finske ægtepar Tittamari Marttinen-Envall og Markku Envall. De er begge forfattere, idet Tittamari især har skrevet børnebøger, medens hendes mand har koncentreret sig om at skrive for voksne. De holder begge meget af den danske livsstil og så frem til at inddrage deres oplevelser i Danmark i deres skriftlige produktion.  
Der blev igen lejlighed til et dagligstuearrangement, hvor der i regi af Gammel Haves Venner blev lejlighed til at stifte bekendtskab med de besøgende og høre om deres virke.                     

Juli: Det skønlitterære norske par Hanne Ørsteavik og Håvard Syvertsen fik i denne sommermåned lejlighed til at arbejde fra Gammel Have. Hanne Ørstavik har udgivet 7 romaner, hvoraf 2 er oversat til dansk (”Den tid det tager” og ”Uge 43”). Håvard Syvertsen har udgivet 2 novellesamlinger og 3 romaner, hvoraf 1 er oversat til dansk (”I lyset”). Begge så frem til i rolige omgivelser at arbejde med nye opgaver og samtidig opleve nyt.

August: Denne måneds beboer var den norske komponist Kari Beate Tandberg, der har modtaget et 3 årigt stipendiat ved Norges Musikkhøgskole. Kari Beate Tandberg brugte perioden til at arbejde videre med sin opgave indenfor stipendiatet, der skal munde ud i et kunstnerisk slutprodukt i form af en en audiovisuel forestilling med musikere, elektronik og video.
 
September/oktober/november: Den norske forfatter Dag Sundby boede i disse tre måneder i Gammel Have til dels sammen med sin hustru. Dag Sundby var netop fyldt 70 og så frem til at få færdiggjort en novellesamling, som han havde arbejdet med i nogen tid. Dag Sundby har tidligere udgivet ni bøger, heraf fem romaner og fire digtsamlinger. Dag Sundby var den veloplagte vært ved et arrangement i regi af Gammel Haves Venner. Det viste sig, at Dag Sundby talte et meget tydeligt dansk, da hans familie i en periode af hans barndom havde boet i Danmark.

December: Denne måned var oprindeligt udlejet til den danske forfatter Per Michaelsen, der dog så sig nødsaget til at melde forfald. I stedet blev måneden brugt til en del vedligeholdelsesarbejder.

Generelle bemærkninger

2004 blev året hvor Gammel Have kunne fejre 20 års jubilæum. Det blev markeret ved en uformel sammenkomst i Gammel Have og udgivelse af en ny folder. For arbejdet med denne nye folder samt en flot udført hjemmeside (se www.gammelhave.dk) fortjener bestyrelsesmedlemmerne Uffe Tønning og Peter Hansen stor ros.

Som nævnt i sidste årsberetning modtog Gammel Have et tilsagn fra Den Faberske Fond om en støtte på kr. 120.000 til et selvstændigt beliggende atelier, hvis vi ellers kunne finde de resterende midler. Året er bl.a. også brugt til at til at søge mange andre fonde om bidrag til atelierbyggeriet. På trods af en ihærdig indsats fra især bestyrelsesmedlem Lene Crone Nielsen har det desværre ikke endnu båret frugt. Der arbejdes videre med sagen.

Efter mange års godt samvirke har bestyrelsen måtte tage afsked med Poul og Ingeborg Andersen, der har stået for haven på bedste vis og samtidig bidraget til løsning af mange praktiske problemer. Der skal lyde en stor tak til Poul og Ingeborg for Deres store indsats.

Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støtteforeningen "Gammel Haves Venner". Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde.

Også bidragene fra vore faste sponsorer: Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond og Ringe Kommune har været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der skal lyde en oprigtig tak herfor. I årets løb har Gammel Have og vore gæster været omtalt i pressen på mange gode måder. Pressen skal derfor også have stor tak for den udviste interesse.

Peter Flint Jensen
formand