Årsberetning 2005

Året 2005 har været et nogenlunde rimeligt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet og beboet fra januar og frem til og med september, hvorefter vi desværre blev ramt af afbud mv.De sidste måneders manglende udlejning har fået os til at sætte en række initiativer i gang samtidig med, at vi er ved at genoverveje vor nye regel om delvis brugerbetaling af opvarmning mv.

Beboerliste

Januar/februar/marts/april: Den japansk fødte Reiko Tange beboede disse fire måneder sammen med sin danskfødte mand Christian Tange. De benyttede sammen opholdet til at arbejde endnu videre med et større H.C. Andersen projekt, som tog udgangspunkt i en række foredrag på folkeoplysningsniveau, som de holdt i Japan i 2002. Her er interessen for H.C. Andersen stor og de blev inviteret til at komme igen med netop dette tema. Månederne er således bl.a. benyttet til at forberede en tourné med H.C. Andersen.

Maj: I denne måned var det blevet ”mors tur”, som den københavnskefreelance journalist, Helle Jørler, skrev i sin ansøgning. Efter mange år med hjemme­boende børn m.m.m. så Helle Jørler frem til en ”åndelig parentes”, hvor hun kunne reflektere og skrive efter en begivenhedsrig periode i sit liv.Helle Jørler gav ved sin afrejse bestyrelsen mange gode råd til indretning og drift af ”Gammel Have” – råd som vi tog til os og som ikke mindst Lene Crone Nielsen fra bestyrelsen omsatte fra tanke til virkelighed, så TAK til Helle Jørler for god inspiration.

Juni: Denne måned tildelte vi den islandske tekstilkunster og skulptør Hrafnhildur Sigurdardottir. Som nævnt i sin ansøgning så Hrafnhildur Sigurdardottir frem til dels at lære omegnen at kende og derpå inddrage den i sin produktion, der ofte sætter fokus på kvindens stilling i vort samfund og derfor ofte bærer præg af feminisme. Hrafnhildur Sigurdardottir lagde samtidig ”hus” til et dagligstue­arrangement, hvor der i regi af Gammel Haves Venner blev lejlighed til at stifte bekendtskab med den besøgende og høre om hendes virke. Desuden afholdtes den traditionsrige lodtrækning af de skænkede kunstværker blandt medlemmerne i Gammel Haves Venner.

Juli/august:
Den norske forfatter Dag Sundby genså i disse to måneder i Gammel Have til dels sammen med sin hustru. Dag Sundby boede kort efter sin 70 års fødselsdag en periode i Gammel Have, hvor han fik færdiggjort en novelle­samling, som han havde arbejdet med i nogen tid. Dag Sundby har tidligere udgivet 9 bøger, heraf fem romaner og 4 digt­samlinger. Dag Sundby benyttede denne gang tiden til både at nyde den danske sommer og få arbejdet videre med såvel nye som gamle projekter.

September:
Denne måned var udlejet til den dansk/tyske maler Evelyn Mittmann, der - igen - fik produceret en række akvareller og andre billeder. For en del år siden gæstede Evelyn Mittmann således også Gammel Have, hvor det blev til en imponerende produktion. Evelyn Mittmann er oprindelig fra det tidligere DDR, men har boet og arbejdet i Danmark i en efterhånden lang årrække. Vi fik lejlighed til at høre nærmere om dette, da Gammel Haves Venner nok en gang inviterede til et dagligstuearrangement. Samtidig viste Evelyn Mittmann mange gode eksem­pler på sin kunst.

Generelle bemærkninger

I årets løb valgte HeleneLarsen at stoppe efter et godt, langt og sejt træk i bestyrelsen. I stedet kan vi heldigvis glæde os over, at Jytta Rasmussen, der også er bosiddende i Sødinge, har overtaget ansvaret for den daglige drift, herunder modtagelsen af beboerne. 2005 blev også året hvor Gammel Have kunne sige farvel til sine ”originale” tæpper. I stedet blev det flotte trægulv nedenunder fundet frem og frisket op. Det var en større omgang, som Peter Hansen fra bestyrelsen på formen vis forestod. Der er desuden arbejdet videre med den flot udførte hjemmeside og her fortjener bestyrelsesmedlem, Uffe Tønning, stor tak for indsatsen.Som nævnt i sidste årsberetning har Gammel Have modtaget et tilsagn fra Den Faberske Fond om en støtte på kr. 120.000 til et selvstændigt beliggende atelier, hvis vi ellers kunne finde de resterende midler. Året er bl.a. også brugt til at søge mange andre fonde om bidrag til ate­lierbyggeriet. På trods af en ihærdig indsats fra især bestyrelsesmedlem, Lene Crone Nielsen, har det desværre ikke endnu båret frugt. Der arbejdes fort­sat videre med sagen, som vi håber meget snart vil bringe en afklaring.

Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støtteforeningen "Gammel Haves Venner". Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde.

Også bidragene fra vorefaste sponsorer: Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond og Ringe Kommune har været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der skal lyde en oprigtig tak herfor.

I årets løb har Gammel Have og vore gæster været omtalt i pressen på mange gode måder. Pressen skal derfor også have stor tak for den udviste interesse.

Peter Flint Jensen
formand