Årsberetning 2011

Året 2011 har været et godt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet og beboet alle årets måneder på nær maj, der blev brugt til forskellige renoveringsarbejder.

Beboerliste

Årets beboere fordeler sig som følger:
Januar/februar/marts: Den dansk / svenske musiker Sven Dagnæs Hansen gjorde i disse - efter danske forhold - ganske strenge vintermåneder brug af Gammel Haves faciliteter.

April: Den norske forfatter Ståle Botn benyttede sammen med sin gamle ven og researcher Magne Greger Gammel Have i denne dejlige forårs­måned. Det gav god mulighed for besøg på forskellige steder og arkiver.

Juni: I denne måned gæstede de danske billedkunstnere Hanne Sie og Joseph Salamon Gammel Have. De så frem til at bruge opholdet til at fordybe sig / lade sig inspirere / male fynske landskaber.

Juli: Den norske højskolelektor Kate Madsen beboede denne måned Gammel Have. Kate Madsen har en uddannelse som grafiker og maler og arbejder til daglig med interaktive medier. Kate så frem til at få en periode med mulighed for at fordybe sig i maleri og interaktive medier.

August:
Denne måned bød på et gensyn med en værdsat tidligere beboer, nemlig den norske komponist Geir Sundbø. Opholdet i juni 2009 havde været særdeles produktivt, hvilket også denne måned blev. Samtidig stod Geir for et rigtig godt dagligstuemøde for Gammel Haves Venner m.fl.

September/oktober:
Også disse måneder blev beboet af en gammel bekendt af Gammel Have, idet den norske forfatter Dag Sundby vendte tilbage til Gam­mel Have. Det blev til yderligere en produktiv periode samtidig med at bestyrelsen fik gode tilbagemeldinger om Gammel Haves stand.

November: Endnu en nordmand, eller rettelig en norsk kvinde, Itonje Søimer Gut­torm­sen, rykkede ind i Gammel Have i denne måned. Itonje var netop uddannet som filminstruktør med 10 kortfilm bag sig og så nu frem til at færdiggøre manuskriptet til en spillefilm.

December:
Årets sidste beboer var den danske forfatter Per Michaelsen, der også for år tilbage havde beboet Gammel Have. Per Michaelsen blev meget overrasket over de mange forbedringer, der var foretaget siden han sidst havde gjort brug af kunstnerboligen.

Generelle bemærkninger

2011 blev ud over den daglige drift især præget af renoveringen af bryggerset, der i mange år havde trængt til en ”overhaling”.

I årets løb har vi fortsat udgivelsen af et elektronisk nyhedsbrev, således at tidligere beboere og andre interesserede løbende kan følge med i Gammel Haves forhold. Tilmelding er mulig fra vor hjemmeside www. gammelhave.dk. Der er ligeledes blevet arbejdet med en ny folder om Gammel Have, som vi ser frem til at udbrede til alle interesserede.

Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støttefore­ningen "Gammel Haves Venner". Støttefore­ningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde.

Også bidragene fra vore trofaste sponsorer: Den Faberske Fond, Entreprenør Marius Pedersens Fond og Fyn-Langelands Fond har været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der også her skal lyde en oprigtig tak.

Samtidig skal der lyde en tak til Faaborg-Midtfyn Kommune, der i årets løb bevilgede Gammel Have fritagelse for betaling af grundskyld.

Peter Flint Jensen
Formand