Årsberetning 2001

Året 2001 har været et rimeligt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet og beboet hele året på nær oktober måned. Vi har endvidere måttet sige nej til nogle ansøgere, der så har stået på venteliste, og dermed har fået chancen ved evt. afbud.

Beboerliste

Januar: Forfatteren Klaus Skot-Hansen beboede denne måned Gammel Have. Klaus Skot-Hansen var gennem mange år højskolelærer i det nordjyske. I den forbindelse skrev han bl.a. en biografi over en af modstandskampens profiler: Chr. M. Rottbøll.

Februar/Marts: Den dansk/islandske grafiker og gymnasielærer Sigrid Østerby gæstede Gammel Have i disse måneder. Sigrid Østerby er dansk født, men har siden 1946 boet på Island. Sigrid Østerby benyttede samtidig lejligheden til at knytte kontakt til Institut for Kunstterapi på Ulriksholm ved Kerteminde.

April: I denne måned besøgte den danske forfatter Iben Melbye Gammel Have. Iben Melbye er en god gammel ven af Gammel Have og også tidligere har benyttet Gammel Have til at færdiggøre sine værker.
Iben Melbye åbnede velvilligt huset på Margrethes fødselsdag. Det blev en dejlig aften for Gammel Haves Venner med både udlodning, eksempler på Iben Melbyes forfatterskab samt gode samtaler herom.

Maj: Den danske maler Birgitte Torpe nød i denne forårsmåned godt af Gammel Haves rammer. Birgite Torpe har gået på Kunstakademiet i Wien og senere i København og har desuden udstillet på bl.a. Charlottenborg Forårsudstilling og Kunstnernes Efterårsudstilling.

Juni: En anden maler - den svenske Anneli Nise - tildelte vi denne måned. Anneli Nise arbejder mest i olie på lærred i små formater. Hun har en stærk tilknytning til naturen og lyset, hvilket der blev god lejlighed til at dyrke i Gammel Have og omgivelser.

Juli: Den svenske grafiker og maler Rolf Thelander fik i denne sommermåned lejlighed til at arbejde fra Gammel Have. Rolf Thelander er oprindeligt uddannet i Danmark fra bl.a. Kunstakademiet i København, men har i mange år arbejdet og udstillet i Sverige.

August: Denne måneds beboer var den i Danmark bosiddende maler Evelyn Mittmann. Evelyn Mittmann har tidligere gæstet Gammel Have, så det blev et gensyn med det midtfynske, nu dog på en varmere årstid.
Evelyn åbnede dørene for en velbesøgt arrangement for Gammel Haves venner, der fik lejlighed til at beundre hendes dejlige akvareller m.v., hvoraf mange var skabt under opholdet i Gammel Have.

September: Den svenske billedkunstner Jörgen Hammar gæstede huset i september. Jörgen Hammar havde som en af mange reflekteret på vor henvendelse til de sidste 3 års beboere m.h.p. at få et indtryk af gæsternes opfattelsen af Gammel Have.
I forbindelse hermed ansøgte Jörgen Hammar om et fornyet ophold, hvor der igen blev lejlighed til at lade sig inspirere over bl.a. den smukke udsigt over søen og haven.

Oktober: Denne måned blev brugt til at få klaret en række tiltrængte småreparationer samt en nødvendig oprydning i de mange ting, der med tiden have hobet sig op.

November: Også denne måned viste sig vanskelig at udleje. Vi rettede derfor henvendelse til en gammel ven af huset, Klaus Skot-Hansen. Klaus Skot-Hansen trådte til med kort varsel, hvorfor vi har kunnet glædet os over, at huset har været i brug i stort set hele året.

December: Resten af året blev huset således beboet af Bodil Alling, der er skuespiller og kunstnerisk leder af Gruppe 38 i Århus. Bodil Alling benyttede lejligheden til at forberede to nye forestillinger. Her gav Gammel Have den nødvendige arbejdsro, som det var svært at finde hjemme tæt på teatret.

Generelle bemærkninger

Året er bl.a. gået med videre overvejelser om mulighederne for at bedre de bildende kunstneres vilkår. Det er en vanskelig balancegang mellem tradition og fornyelse, der så samtidig naturligvis har et økonomisk aspekt. Der er endnu ikke truffet nogen endelig afgørelse.

I bestyrelsen har vi efter mange års godt virke måtte tage afsked med Anette Blauenfeldt. Anette Blauenfeldt har i fornem stil bl.a. stået for kontakten til de mange forskellige kunstnertidskrifter og til de mere lokale medier. Der skal herfra lyde en stor tak for en fornem indsats og et aldrig svigtende humør.

Anette Blauenfeldt afløses af Uffe Tønning, der har sin daglige gang på Fyns Stifttidendes Midtfynsredaktion. Som et af sine første initiativer har Uffe Tønning udformet en hjemmeside, der skal udbygges yderligere. Besøg os gerne på ”www.gammelhave.dk”.

I haven har Poul og Ingeborg Andersen igen i år 2001 lagt et stort arbejde, ligesom Esther Sandal som tilsynførende har ydet en stor indsats.

Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støtteforeningen "Gammel Haves Venner". Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gl. Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde.

Også vore faste sponsorer: Den Faberske Fond (10.000 kr.), Marius Pedersens Fond (10.000 kr.) og Ringe Kommune (5.000 kr.) har været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der skal lyde en oprigtig tak herfor.

I årets løb har Gammel Have og vore gæster været omtalt i pressen på mange gode måder. Pressen skal derfor også have stor tak for den udviste interesse.

Peter Flint Jensen
Formand