Årsberetning 2006

Året 2006 har været et nogenlunde rimeligt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet og beboet de fleste måneder, idet vi dog også i år har været ramt af afbud mv., som vi så har brugt til istandsættelser og lignende.

Beboerliste

Februar/marts/april: Den islandske forfatter Ingimar Jónsson beboede disse tre måneder Gammel Have sammen med sin hustru Lovisa Einarsdóttir. Ingimar Jónsson benyttede opholdet til at arbejde videre med en håndbog om de Olympiske Lege. Ingimar Jónsson har tidligere skrevet om Islands idrætshistorie og håndbøger om skak og golf.    Lovisa Einarsdóttir, der er gymnastiklærer og arbejder på et plejehjem, benyttede lejligheden til at uddybe sit kendskab til danske ældres forhold.

Juni: I denne måned gæstede den norske komponist Knut Olaf Sunde Gammel Have. Den 30-årige Knut Olaf Sunde er uddannet i både Norge og Sverige og har beskæftiget sig med moderne musik.    Måneden blev således brugt til at arbejde videre med to større projekt ”Musik for fire tromboner i Molladalen” og ”Cikade Strygekvartet”.

Juli: Den svenske forfatter Sharock Kamyab beboede denne måned Gammel Have sammen med sin hustru Kari Ottesen og sin 15-årige søn. Sharock Kamyab er både forfatter, socionom, forelæser og konsulent. Han har skrevet en række boger, der primært er udgivet på Carlsons Bokförlag i Stockholm. Sharock Kamyab har rejst i Danmark mange gange og fik denne gang lejlighed til at lære det fynske nærmere at kende.

August: De norske musikere og komponister Kari Beate Tandberg og Karsten Brustad genså i denne måned Gammel Have. Deres første ophold fandt sted i august 2004. Formålet med opholdet var bl.a. at arbejde med et større bestillingsværk ”K2”, der skulle leveres i løbet af efteråret og urfremføres på Ilios-festivalen i Harstad januar/februar 2007.

September: Denne måned var udlejet til den danske maler og grafiker Ole Lejbach, der nyligt var hjemkommet fra et stipendieophold i Findland og Sverige med 300 skitsetegninger. Opholdet blev blandt andet brugt til at arbejde videre med disse med henblik på udgivelse krydret med små historier.

Oktober: Den danske musiker, Verner Schrøder, beboede i denne måned Gammel Have. Verner Schrøder har gennem mange været udøvende musiker og han benyttede opholdet til at skrive om sine oplevelser.

November/december:
Disse måneder blev brugt til en gennemgribende renovering af badeværelset samt det tilstødende værelse.

Generelle bemærkninger

Året blev kendetegnet ved, at vi endelig fik et gennembrud med vore ansøgninger om bidrag til etablering af et atelier. Bl.a. takket været Den Faberske Fonds utrættelige bistand og forhøjelser af tidligere meddelt tilsagn, herefter op til kr. 400.000, modtog vi også et tilsagn fra Marius Pedersens Fond om støtte på kr. 250.000.

På den baggrund kunne vi gå videre med projektering, idet arkitekt Kaj Munk, Ryslinge, her har bistået os på glimrende vis. Kaj Munk har også hjulpet os i forbindelse med en gennemgribende renovering af badeværelset, som blev muligt takket være et tilskud på kr. 59.000 fra Sonning Fonden.

Også fra Lunde Brand har vi modtaget støtte i form af et beløb på kr. 10.000, der blev brugt til etablering af en internetadgang og til betaling af de kommende perioder.

Til alle bidragsydere skal der lyde en stor tak.

I året løb har vi endvidere lanceret et elektronisk nyhedsbrev, således at tidligere beboere og andre interesserede løbende kan følge med i Gammel Haves forhold. Der er desuden arbejdet videre med den flot udførte hjemmeside.

Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støtteforeningen "Gammel Haves Venner". Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde.

Også bidragene fra vore faste sponsorer: Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond og Ringe Kommune har været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der skal lyde en oprigtig tak herfor.

PeterFlint Jensen
formand