Årsberetning 2007

Året 2007 har været et godt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet og beboet de allerfleste måneder, idet vi dog friholdt maj måned på grund af byggeriet af vort nye atelier.

Beboerliste

Årets beboere fordeler sig som følger:
Januar/februar/marts: Den islandske billedkunstner Valgerdur Hauksdottir beboede disse tre måneder Gammel Have sammen med sin samlever Niels Vendelbjerg, der er oversætter. Valgerdur Hauksdottir, der i over 20 år har arbejdet som professionel kunstner, benyttede opholdet til at lære dansk kultur bedre at kende samt at arbejde med egen billedkunst.

April: To forfatterinder fra ”det høyspente” nord gjorde i denne måned brug af Gammel Haves rammer. Det drejede sig norske Lene Westerås og samiske Marry A. Somby. De to forfattere åbnede samti­dig gæstfrit Gammel Have, da vi i forbindelse med stifteren Margrethe Hansens fødselsdag havde vor årlige udlodning af præmier til ”Gammel Haves Venner”.

Juni: I denne måned gæstede den finske forfatter Tittamari Marttinen-Envall Gammel Have. Tittamari Marttinen-Envall havde tilbage i 2004 besøgt huset med sin familie, hvor ”alle älskade huset og Fyn”. Måneden blev brugt til at skrive videre på en børnebog om en finsk pige, som bor i Danmark med sin mor. Også Tittamaris mand, Markku Envall, benyttede lejligheden til at skrive essays mv.

Juli: Den norske tekstilkunstner Heidi Strand beboede denne måned Gammel Have sammen med sin mand. Heidi Strand, der i næsten 30 år har været bosat på Island, benyttede lejligheden til at være til stede ved åbningen af en international vandreudstilling i tekstilmuseet i Herning, hvor hun selv havde et værk med.

August: Det norske kunstnerægtepar Gudrun Skreie Stokstad og Ove Stokstad gæstede denne måned Gammel Have. Gudrun Skreie Stokstad er tekstilkunstner, medens Ove Stokstad er grafiker, tegner og maler. Ove Stokstad har danske rødder og benyttede opholdet til at genopfriske disse samt vise sin kone en ny side af Danmark.

September:
Denne måned var udlejet til den islandske kunstner Asrun Tryggvadottir, der netop var pensioneret som docent ved Islands Pædagogiske Universitet. Opholdet blev blandt andet brugt til at arbejde videre med en og to dimensionelle arbejder på papir.

Oktober/november/december: Den unge danske illustrator Suzanne Ulrikka Pedersen var disse måneders beboer i Gammel Have. Suzanne Ulrikka Pedersen har illustreret undervisningsmateriale til børn og unge, sangbøger og magasiner og benyttede opholdet til at lave illustrationerne til en billedbog med titlen "Alfreds Gyngetur".

Generelle bemærkninger

2007 blev året, hvor en mangeårig drøm blev realiseret: Gammel Have blev udbygget med et atelier i form af en 40 m2 stor selvstændig bygning beliggende bag Gammel Have.

Byggeriet er blevet muliggjort takket være støtte fra en række sponsorer. I første række drejer det sig om Den Faberske Fonds bidrag på kr. 400.000 og Marius Pedersens Fonds støtte på kr. 250.000.

På den baggrund kunne vi først i april tage det første spadestik og herefter gå i gang med selve byggeriet, der er tegnet af arkitekt Kaj Munk, Ryslinge. Kaj Munk bistod os også på bedste vis under selve byggeriet, således at vi en strålende sommerdag kunne holde rejsegilde og først i november holde officiel indvielse.

Her kunne de ca. 40 fremmødte se I. Søgaard Andersen fra Den Faberske Fond og Kirsten Møller fra Marius Pedersens Fond trække den røde sløjfe og dermed erklære atelieret for åbent.

Det har – også takket være Fyn-Langelands Fonds støtte på i alt kr. 85.000, Fynbo Fondens bidrag på kr. 10.000 samt gaver på indviel­ses­dagen fra kommunen og private – været muligt at få dækket samtlige byggeudgifter med støtte udefra.

Dertil kommer, at vi med et ekstraordinært bidrag fra Marius Pedersens Fond på kr. 125.000 har kunnet foretage en række energibesparende foranstaltninger i form af bl.a. 3 solfangere på ateliertaget, nyt oliefyr, isokærn skorsten, ny vandvarmer og isolering af huset generelt.

Der skal lyde en stor tak til alle bidragsydere, håndværkere og vor rådgiver, Kaj Munk.

Også fra Lunde Brand har vi i 2007 modtaget støtte i form af et beløb på kr. 5.000, der bl.a. er blevet brugt til nødvendig udskiftning af inventar. Også en stor tak herfor.

I året løb har vi fortsat lanceret et elektronisk nyhedsbrev, således at tidligere beboere og andre interesserede løbende kan følge med i Gammel Haves forhold. Tilmelding er mulig fra vor hjemmeside www. gammelhave.dk.

Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støttefore­ningen "Gammel Haves Venner". Støttefore­ningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde.

Også bidragene fra vore faste sponsorer: Den Faberske Fond og Faaborg-Midtfyn Kommune har været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der skal lyde en oprigtig tak herfor.

PeterFlint Jensen
formand