Årsberetning 2008

Som nævnt i årsberetningen for 2007 blev vort nye atelier indviet i november. Det er i 2008 lykkedes at få det gjort yderligere anvendeligt, da vi dels fik en flot donation på kr. 25.000 fra Den Faberske Fond til indkøb og opsætning af en avanceret solafskærmning og dels – takket være et dejligt bidrag fra Fyn-Langelands Fonden på kr. 25.000 - bl.a. fik råd til at få atelieret malet indvendigt.

Fra de kunstnere, der siden har haft lejlighed til at benytte atelieret, har vi kun hørt rosende ord.

Derfor endnu engang en stor tak til alle de mange bidragsydere, der gjorde det muligt – uden optagelse af lån – at realisere dette projekt. De særligt interesserede kan se nærmere på vor hjemmeside www.gammelhave.dk.

Også den øvrige del af Gammel Have gennemgik i 2008 en opfriskning. Således blev det meste af den indvendige del af beboelsen malet i januar takket været en fornem støtte fra Sonning Fonden på kr. 73.000, der også indebar muligheden for senere på året at få malet vinduer udvendigt.

Januar blev også brugt til en generel gennemgang af Gammel Have med diverse større og mindre forbedringer samt ikke mindst også nye gardiner.

I årets løb blev der knyttet en kontakt til Hollufgård med de der tilhørende værksteder, hvilket bl.a. indebar et samarbejde senere på året, hvor Birgitte Faddersbøl boede i Gammel Have, mens hun deltog i et bronze­kursus på Hollufgård.

Også på anden måde har vi knyttet en kontakt til den kunstneriske verden, idet den anerkendte maler og grafiker Sys Hindbo har sagt ja til at være vor kunstneriske konsulent. Sys Hindbo bor i en bolig knyttet til den lokale hovedgård Fjællebro, hvor hun har bygget et atelier, som vi besøgte i den indledende fase til vort eget atelier-projekt.

Kontakten mellem kunsten og egnes borgere virker vi også for i forbindelse med de arrangementer, vi afholder for medlemmer af støtteforeningen Gammel Haves Venner. Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde og dermed også bidrage til driften af Gammel Have.

Kontakten med alle, der gerne vil følge med i Gammel Haves virke søger vi også fastholdt gennem vort elektronisk nyhedsbrev, der kommer nogle gange om året. Tilmelding er mulig fra vor hjemmeside.

At vi selv har haft utrolig stor glæde af dette, fik vi bevis for sidst i 2008, da Fyn-Langeland Fonden skrev til os, at de i nyhedsbrevet havde set at Gammel Have ”var blevet utæt”, hvorfor man havde besluttet sig til at yde os et tilskud til et nyt tag på kr. 100.000 - et tilskud der sammen med andre bidrag i 2009 gjorde det muligt at få lagt et nyt tag.

Gammel Have fremtræder således nu – 50 år efter huset blev bygget – i en absolut god stand.

Også de mere driftorienterede bidrag fra vore faste sponsorer: Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond og Faaborg-Midtfyn Kommune har været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der skal lyde en stor og oprigtig tak herfor.

I årets løb har følgende nordiske kunstnere beboet Gammel Have:

  •     Ingimar Jónsson, islandsk forfatter.
  •     Anita Hartviksen, norsk forfatter og journalist.
  •     Runa K. Tetzscherner, islandsk / dansk digter.
  •     Lotte Thrane, dansk forfatter.
  •     Ole Nyrén, dansk forfatter.
  •     Birgitte Rasmussen og Mette Honoré, danske forfattere.
  •     Birgitte Faddersbøll, dansk maler.   

Det er vort klare indtryk, at alle de ovenfor nævnte kunstnere har nydt opholdet i Gammel Have.

Peter Flint Jensen
formand