Årsberetning 2009

I 2009 kunne det markeres, at Gammel Have i 25 år har fungeret som fristed for nordiske kunstnere. Det var stifteren, Margrethe Hansens drøm, at det hus, som hun og hendes mand, Hans Peder Hansen, lod bygge i 1959, kunne blive til glæde for en lang række nordiske kunstnere.

I 1984 - året efter hendes død som 94-årig - kunne drømmen realiseres, ikke mindst takket være en kreds af aktive borgere med friskoleleder Karl Sandal i spidsen.

Efter 25 år er det naturligt at gøre status: Vi har i bestyrelsen valgt at bevare præget af bolig, hvori Margrethes ånd stadig kan findes. Samtidig har vi dog tilladt os at modernisere køkkenet, renovere badeværelset, foretage en gennemgribende isolering og fornyelse af varmeinstallationen. Hertil kommer maling og anden løbende vedligeholdelse. Derudover blev der i 2007 etableret et 40 m2 stort atelier i en selvstændig bygning. I samme forbindelse blev der dels etableret et solfangeranlæg og dels en dejlig stor og flisebelagt gård­have.

I 2009 har det endvidere – især takket være meget fornemme donationer fra Fyn-Langeland Fonden og Entreprenør Marius Pedersens Fond – været muligt at forny hele taget med tilhørende inddækninger, tagrender og nedløbsrør. Endvidere undergik haven også en mindre forvandling.

50 år efter opførelsen af huset fremtræder Gammel Have således i en velvedligeholdt stand med et nybygget atelier, der af den seneste beboer, Birthe Bo Sakurai, er blevet betegnet, som det bedste atelier, hun nogensinde havde mødt.

Da det samtidig er vort indtryk, at de mange kunstnere, der gennem disse 25 år har beboet Gammel Have, også generelt har været meget glade for deres ophold, fandt vi det naturligt, at jubilæet skulle markeres.

Det blev det den 6. september, hvor et halvt hundrede glade mennesker, kunne bese Gammel Have, høre borgmester Bo Andersens varme hilsen fra kommunen, nyde det gode vejr, lidt til ganen og ikke mindst de to musikere, Rasmus Tofte Hansen og Jesper Sivebæk. Samtidig kunne Gammel Have nyde godt af store og små bidrag fra mange sider.

Også mere generelt arbejder vi for en god kontakt mellem Gammel Have og egnens borgere. Det sker i forbindelse med de arrangementer, vi afholder for medlemmer m.fl. af støtteforeningen Gammel Haves Venner. Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde og dermed også bidrage til driften af Gammel Have – se nærmere på vor hjemmeside.

Kontakten med alle, der gerne vil følge med i Gammel Haves virke, søger vi også formidlet gennem vort elektroniske nyhedsbrev, der kommer nogle gange om året. Tilmelding er mulig fra vor hjemmeside.

Også de mere driftorienterede bidrag fra vore faste støtter - Den Faberske Fond, Entreprenør Marius Pedersens Fond og Faaborg-Midtfyn Kommune - har gennem årene været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud havde det ikke været muligt at drive Gammel Have, hvorfor der igen skal lyde en stor og oprigtig tak herfor.

Endelig kan nævnes, at året har været fuldt besat med følgende nordiske kunstnere:

  •         Christer Kihlmann, finsk forfatter.
  •         Thor Furulund, norsk billedkunstner.
  •         Mogens Lindenholt, dansk forfatter.
  •         Geir Sundbø, norsk komponist.
  •         Robert Åsbacka, finsk forfatter.
  •         Jörgen Hammar, svensk billedkunstner.
  •         Birthe Bo Sakurai, dansk billedkunstner.

Det er vort klare indtryk, at alle de ovenfor nævnte kunstnere har nydt opholdet i Gammel Have.

Peter Flint Jensen
formand