Årsberetning 2010

Året 2010 har været et godt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet og beboet alle årets måneder.

Beboerliste:

 

Årets beboere fordeler sig som følger:
Januar/februar/marts/april: Den danske billedkunstner Birthe Bo Sakurai beboede årets første fire måneder Gammel Have. Birthe havde en særdeles produktiv periode og roste vort atelier som det bedste hun havde brugt. Birthe var samtidig på mange måder Gammel Have en god støtte - bl.a. bragte TV2/Fyn+ et længere indslag fra Gammel Have med især Birthe – et indslag vi senere kunne linke til fra vor hjemmeside.

Maj:
Dag Sundby, der er norsk forfatter, vendte tilbage til Gammel Have og nød i denne måned det danske forår i fulde drag samtidig med at der blev skrevet flittigt. Dag fandt sig så godt til rette, at han ved afslutningen søgte om at vende tilbage snarest, hvilket lod sig gøre i løbet af efteråret.

Juni: I denne måned gæstede den danske maler Aage Arbjerg Hansen Gammel Have. Især landskabet har Aages interesse, herunder også fugle, hvilket slår igennem i hans produktion. Aage har udstillet utallige steder og benyttede sig af måneden og det midtfynske landskab til at skabe nye værker til fremtidige udstillinger.

Juli: Den norske billedkunstner Anne Karin Jortveit beboede denne måned Gammel Have. Anne Karin benyttede lejligheden til at dyrke sin særlige interesse for at arbejde med brugte tekstiler

August/september:
Den norske kunstner Liv A. Eidhamar gæstede denne måned Gammel Have. Liv har bevæget sig rundt i forskellige genrer, men har de seneste år satset helhjertet på maleriet. Målet med opholdet var at få ro og ny inspiration til hendes maler­arbejde, herunder få organiseret et stort materiale til en ny udstilling.

Oktober/november:
Dag Sundby vendte – som nævnt under maj måned - i oktober og første halvdel af november tilbage til Gammel Have. Det blev til yderligere en produktiv periode.

November/december:
Den dansk / svenske musiker Sven Dagnæs Hansen rykkede ind i anden halvdel af november og gjorde i nogle – efter danske forhold - ganske strenge vintermåneder brug af Gammel Haves faciliteter.

Generelle bemærkninger

2010 blev i øvrigt et forholdsvist stille år ovenpå jubilæumsåret 2009 og den forudgående periode med planlægning og bygning af det nye atelier

I årets løb har vi fortsat udgivelsen af et elektronisk nyhedsbrev, således at tidligere beboere og andre interesserede løbende kan følge med i Gammel Haves forhold. Tilmelding er mulig fra vor hjemmeside www. gammelhave.dk.

Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støttefore­ningen "Gammel Haves Venner". Støttefore­ningen virker som en art kunstforening. For hvert lod á 100 kr. har man chance for at vinde et kunstværk skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde.

Også bidragene fra vore trofaste sponsorer: Den Faberske Fond, Entreprenør Marius Pedersens Fond og Fyn-Langelands Fond har været af afgørende betydning for den daglige drift. Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der også her skal lyde en oprigtig tak.

Peter Flint Jensen
Formand